Des de 1987, l’associació professional Conservadors-Restauradors Associats de Catalunya (CRAC) organitza trienalment la Reunió Tècnica; un congrés de professionals del món de la conservació-restauració que aglutina conferències, debats i visites en formats presencials i virtuals. L’any 2023, se’n celebra la XVII edició.

 

L’associació professional Conservadors-Restauradors Associats de Catalunya (CRAC) convoca la XVII Reunió Tècnica: L’EVOLUCIÓ DE LES ESPECIALITATS EN CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ: NOUS REPTES I PERFILS PROFESSIONALS, un congrés presencial  i virtual, que tindrà lloc al Museu del Disseny de Barcelona el 23 i 24 de novembre de 2023. 

Informació detallada RT2023

Inscripcions RT2023

La conservació-restauració continua evolucionant en aquest segle XXI, treballant amb patrimoni cada vegada més insòlit i divers. La professió emprèn nous reptes i s’enfronta a tipologies i materials recents, endinsant-se en un canvi de paradigma que afecta transversalment a tot el sector i ens obliga a emprendre noves metodologies de treball, recolzades en l’estudi científic i els avenços tecnològics.

La globalització, la necessària tendència a la sostenibilitat, els nous materials, els formats atípics, els efímers, les col·leccions singulars o els espais patrimonials entre d’altres, fan evolucionar les especialitats i els treballs interdisciplinaris, ampliant els camps de formació i d’investigació tradicionals.

La creixent maduresa de la professió, guiada pel seu codi deontològic, ha de permetre als conservadors-restauradors adaptar-se a aquest nou paradigma i ser capaços de garantir la salvaguarda de tot aquest patrimoni. Per això, és imprescindible donar a conèixer els projectes que duen a terme els professionals d’especialitats al marge de la tradició acadèmica, o amb una presència més limitada en els plans d’estudis actuals.

Així doncs, la XVII Reunió Tècnica va dirigida a totes i tots els conservadors-restauradors i perfils professionals afins, interessats en les especialitats singulars, sigui pels materials o les tipologies tractades, i que, molt sovint, no han tingut uns canals de difusió prou consolidats.

 

 Patrocina

Baulenas

Amb el suport de

Edicions anteriors