Reunió Tècnica: Edicions anteriors

Reunió Tècnica CRAC 2014 conservació restauració

Tema: La conservació arquitectònica, un treball en equip

La conservació arquitectònica, un treball en equip, vol seguir en la línia de la reunió tècnica precedent (2012), que ens qüestionava sobre la interdisciplinarietat en la conservació-restauració.

La conservació arquitectònica és una disciplina que té com a objectiu prolongar la vida material del patrimoni arquitectònic, posar en relleu el seu valor històric i la seva integritat conceptual. És tracta d’un treball en equip on arquitectes, enginyers, constructors, artesans, historiadors, científics i conservadors-restauradors han de dialogar.
La col·laboració entre els professionals de diferents formacions, mitjançant la posada en comú dels propis coneixements i experiències, hauria de ser un aspecte essencial en aquesta especialitat, per tal d’aconseguir l’objectiu primordial: la conservació del monument com a bé cultural.

El treball entre tots, per tal d’assolir aquesta necessària col·laboració, no s’hauria de considerar tan complex i sí enriquidor i efectiu.

Arran de les intervencions sobre el patrimoni arquitectònic que veiem al nostre voltant, ens sorgeixen una sèrie de qüestions relacionades amb la definició de les nostres competències i responsabilitats com a conservadors-restauradors de béns culturals. Quin és i quin hauria de ser el nostre paper en les intervencions arquitectòniques? Quina ha de ser la nostra formació? Seguim la mateixa línia de deontologia professional que la resta de professionals? Quin és el marc legislatiu que ens regeix? Les reduccions pressupostàries poden justificar que es substitueixin les nostres competències, és a dir, que existeixin restauracions sense restauradors? Com podem millorar el diàleg del treball en equip?

Programa

Dilluns 3 de novembre de 2014 (MNAC)

8:30-9:30  Entrega de la documentació
9:30-10:00 Benvinguda oficial
10:00-11:00  Conferència inaugural
11:00-11:30  Pausa cafè i Sessió de Pòsters
11:30-13:30  Sessions de treball: comunicacions
13:30-15:30  Dinar
15:30-18:00  Sessions de treball: comunicacions

Dimarts 4 de novembre de 2014 (MNAC)

09:00-10:30  Visita tècnica
11:30-13:30  Sessions de treball: comunicacions
13:30-15:30  Dinar
15:30-17:30  Taula Rodona
18:00  Cloenda de la XIV Reunió Tècnica

Conferència inaugural

Jesús M.Serrano Rodríguez (Conservador-restaurador de Béns Culturals. Premi Nacional de Conservació-Restauració any 2013, Oratorio de San Felipe Neri, Cádiz) i Francisco Torres Martínez (Arquitecte. Redactor i director del projecte per a la restauració de l’Oratorio de San Felipe Neri, Cádiz)

Taula Rodona

Mireia Barnadas (Arquitecta. Secretària tècnica d’AADIPA – COAC)

Pere Rovira (Conservador-restaurador de pintura mural. CRBMC, Generalitat de Catalunya)

Fernando Álvarez Prozorovich (Arquitecte. Director del Màster de Restauració Arquitectònica de la UPC, Barcelona)

Jesús Serrano (Conservador-restaurador de Béns Culturals. Premi Nacional de C-R (2013), Oratorio de San Felipe Neri, Cádiz)

Francisco Torres (Arquitecte. Redactor i director del projecte per a la restauració de l’Oratorio de San Felipe Neri, Cádiz)

Manuel Iglesias (Conservador-restaurador de materials petris. Representant del Comitè Organitzador de la Reunió Tècnica 2014, CRAC)

Moderador: Javier Chillida (Conservador-restaurador de materials petris i pintura mural. Representant del Comitè Organitzador de la Reunió Tècnica 2014, CRAC)

Comunicacions

1. Història de la conservació arquitectònica

RIU-BARRERA, Eduard (Arqueòleg, Servei del Patrimoni Arquitectònic, Generalitat de Catalunya). L’arqueologia i la història en la restauració arquitectònica, actualitat i experiència d’anys (1990-2010).

LACUESTA, Raquel (Historiadora de l’art, Servei del Patrimoni Arquitectònic Local, Diputació de Barcelona). Un segle de restauració a Catalunya: evolució de les idees.

 

2. Criteris d’intervenció. Deontologia, legislació

PUBILL, Carles, FONTANALS, Gerard i MORROS, Jordi (Arquitectes, Lleida). Competències i responsabilitats professionals en les obres de restauració de monuments.

NOLL-MINOR, Mechthild (Conservadora-restauradora, Museu de Wünsdorfer, Alemanya). Conservator-restorers and other actors in architectural conservation-transdisciplinarity as a challenge for education and daily practice.

LABORDE MARQUEZE, Ana (Conservadora-restauradora, Instituto Patrimonio Cultural Español, Madrid). Proyecto Coremans: criterios de intervención en materiales pétreos.

BOROBIO SANCHIZ, Javier (Arquitecto, Bau-arquitectura, Zaragoza). La intervención en los Monumentos, una disciplina interdisciplinar.

FERRÉ, Gemma (Arquitecta), GARCIA, Toni (Arquitecte, Districte de Ciutat Vella, Barcelona) i PUGÈS, Montserrat (Conservadora-restauradora, Servei d’Arqueologia, Ajuntament de Barcelona). Intervencions en el patrimoni del centre històric i complicitat ciutadana.

SIMON MIRANDA, Xavier (Arquitecte tècnic, Ajuntament de Barcelona). L’experiència en la restauració del centre històric de Barcelona.

 

3. Intervencions de conservació-restauració

CRESPO RIZO, Julia i MAS-BARBERA, Xavier (Dept. Conservació i Restauració, Facultat de Belles Arts, UPV, València). Multidisciplinariedad en el Patrimonio construido. El caso del “Vieux Château” de Noyers-sur-Serein, Borgoña (Francia).

SAJEVA, Simona (Enginyera i Conservadora-restauradora, Palermo, Itàlia). The building as wall painting support. Considerations about the interaction between engineers and restorers in a conservation context. The case study of the Coronation room at Versailles Palace, France.

LASAGABASTER, Juan Ignacio (Arquitecte i Director de la Fundación Catedral de Sta. Maria) i PARDO SAN GIL, Diana (Conservadora-restauradora, Servicio de Restauración de la Diputación Foral de Álava). La restauración compartida de la catedral de Santa María, Vitoria-Gasteiz.

ARROYO CASALS, Pau (Conservador-restaurador, Lesena) i MARQUÈS BALAGUÉ, Mercè (Conservadora-restauradora, Krom, Barcelona). Experiències a l’entorn de les intervencions dutes a terme a l’Hospital de Sant Pau.

CLOSA PUJABET, Joan i GALÍ FARRÉ, David (Arquitecte i Historiador, Servei del Patrimoni Arquitectònic Local, Diputació de Barcelona). El Palau Güell, de Gaudí: el repte de la intervenció en una obra d’art total.

LLOBET FONT, Sílvia i ANDINO POL, Lorena (Conservadores-restauradores, Abac, Barcelona). La recuperació dels mosaics de les façanes del pavelló de l’Administració de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona.

Pòsters

ARROYO CASALS Pau (Conservador-restaurador, Lesena, El Vendrell) i COSTA PALLEJA Jaume R. (Arquitecte, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya). Conservació-restauració de la torre dels Escipions, Tarragona.
BARCONS GRAU Antoni (Arquitecte), GRACIA SUÑÉ Marilena (Arquitecta tècnica-restauradora) i FIERRO MACÍA Javier (Arqueòleg del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, Diputació de Barcelona). L’ermita de Santa Maria de Sales (Viladecans): el requeriment interdisciplinari en un petit monument rural.
GRACIA M José (Conservadora-Restauradora Td’Art, Barcelona) i SANMARTI Claudia (Arquitecte). Obra vista pintada. Descobriment i salvaguarda d’un patrimoni ocult com a resultat d’un treball en equip.
HERNANDEZ PABLOS A. , CALERO CASTILLO A.I. , COBA PENA A. Cristina, COLLADO MONTERO F.J. i GARCIA BUENO Ana (Dept. de Pintura, Universitat de Belles Arts de Granada). Reconstrucción del color en las yeserías y alfarje del Patio de las Doncellas en el Real Alcázar de Sevilla a partir de la creación de paletas virtuales.
MOLINAS I DAVÍ Maria (Tècnica en conservació i restauració, Abac) i SOMACARRERA I COELLO Paloma (Historiadora d’art i vidriera, Castellar del Vallès, Barcelona). La restauració dels vitralls del pavelló d’Administració de l’Hospital de Santa Pau de Barcelona.

Comitè organitzador

Kusi Colonna-Preti (coordinadora), Diana Amade, Isabel Ayala, Javier Chillida, Rosa Gasol, Marta Golobardes, Manel Iglesias, Anna Morató, José Luis Palomares, Rosa Marina Ruiz, Rosa Senserrich.

Comitè científic

Javier Chillida, Agnès Gall-Ortlik, Rosa Gasol, Manel Iglesias, Anna Nualart

Documents relacionats

Dossier de premsa

Consideracions bàsiques

Conclusions RT 2014

Galeria fotogràfica

Amb la col·laboració i patrocini de: