Reunió Tècnica: Edicions anteriors

Tema: Sistemes i materials per al muntatge, exhibició o emmagatzematge dels béns patrimonials

Els professionals de la conservació-restauració assumeixen cada vegada més la responsabilitat d’establir les prescripcions tècniques per a la museografia, l’emmagatzematge, l’embalatge i el transport dels béns patrimonials. Sovint és produeix la paradoxa que els elements i productes suposadament de protecció i adequació acaben perjudicant els béns que es volen salvaguardar.

Són elements determinants per a la conservació: la tria d’un entorn i d’un sistema expositiu per a la presentació de les col·leccions, el tipus d’ancoratge i de suport per mostrar cadascun dels béns patrimonials, la selecció dels materials per emmarcar una obra, per emmagatzemar-la o embalar-la, els espais de reserva i el mobiliari per organitzar els objectes.

No sempre es coneixen suficientment els contaminants que generen els materials i productes que envolten els béns patrimonials (àcids, formaldehids, clor, amoníac…) ni els efectes que poden produir a curt i a llarg termini.

Des de CRAC us convidem a venir i escoltar el que els nostres ponents ens presentaran i a debatre durant els dos dies de les jornades sobre qüestions relacionades amb el tema.

Programa

Dilluns 27 de novembre de 2017 (MNAC)

8:30-9:30 Entrega de la documentació
9:30-10:00  Benvinguda oficial
10:00-12:30  Conferències inaugurals (pausa amb sessió de pòsters)
12:30-14:00 Sessions de treball: comunicacions
14:00-16:00  Dinar
16:00-17:00 Sessions de treball: comunicacions
17:30-19:45  Visites tècniques

Dimarts 28 de novembre de 2017 (MNAC)

09:00-11:00  Sessions de treball: comunicacions
11:00-11:30  Sessió de pòsters i pausa cafè
11:30-13:30  Sessions de treball: comunicacions
13:30-15:30  Dinar
15:30-18:00  Sessions de treball: comunicacions
18:00-19:00  Cloenda de la XV Reunió Tècnica 2017

Conferència inaugural

Gaël DE GUICHEN (Conseller del Director General de l’ICCROM i Director del dept. de Col·leccions de l’ICOM) i Teresa BASTARDES (Cap de Col·leccions, Museu del Disseny de Barcelona). Les reserves del Museu del Disseny de Barcelona. Un projecte integral.

Comunicacions

1. Museografia i exposicions

Sílvia ARMENTIA (conservadora-restauradora del dept. de Col·leccions) i Anna SOLER (coordinadora del dept. d’Exposicions) del Museu del Disseny de Barcelona. Una museografia flexible i adaptable per a l’exposició Extraordinàries! Col·leccions d’arts decoratives i arts d’autor.
Esperança CODINA (historiadora-gestora cultural) i Carme BALLIU (conservadora-restauradora) del Museu del Disseny de Barcelona. Muntatge i exposició de peces gràfiques amb una museografia mòbil.
Silvia NOGUER (cap del dept. de conservació-restauració) i Jordi ARNÓ (Conservador-restaurador) del Museu d’Art Contemporani de Barcelona.
La musealització de l’obra d’Antoni Miralda. Sistemes de presentació i conservació en l’exposició “MadeinUSA”.
Miguel Ángel RODRÍGUEZ (director d’INTERVENTO), Guida FERRARI i Irene BAS (dissenyadores d’il·luminació). La il·luminació led en la museografia: conservació i presentació dels béns culturals.
Àngela CUENCA (responsable d’exposicions) i Isabel FERNÁNDEZ DEL MORAL (conservadora de la col·lecció de ceràmica) del Museu del Disseny de Barcelona. Concepte, estètica i conservació en la museografia. La presentació dels objectes a l’exposició D’obra. Ceràmica aplicada a l’arquitectura.

 

2. Gestió i disseny de reserves i museus

Óscar GONZALEZ (cap del dept. de Conservació) i Mercè GUAL (responsable de conservació preventiva i restauració) del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (Terrassa). Trasllat a les noves reserves externes del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica a Cervera (Lleida).
Lídia FONT (cap del dept. de Conservació preventiva i restauració), Anna LÁZARO i Carla PUERTO (tècniques de conservació i restauració, Museu d’Història de Barcelona). Sistemes d’emmagatzematge al Centre de Col·leccions del MUHBA.
Agnès GALL-ORTLIK (conservadora-restauradora). Projecte de magatzem bioclimàtic pel Musée du vivant (Grignon, França), primer museu internacional sobre l’ecologia i la sostenibilitat.
Carlos José ABREU DA SILVA i Fernanda BARBOSA (conservadors i restauradors de Samthiago atelier (Lisboa)). Measures of conservation and adaptation of the building in the museological scope.

 

3. Conservació, embalatge i transport

Concha RIDAURA (tècnica de Belles Arts i Museus de la Generalitat Valenciana). La conservación en los traslados, montaje y exhibición de los bienes patrimoniales fuera de los museos y centros culturales. Estado actual de los protocolos de actuación.
Tina LINDGREN (conservadora-restauradora, Konservointi Arkki (Helsinki)). Mounting, exhibiting, transportation and storage of oversized papers.
Elvira GASPAR (conservadora-restauradora). Influència dels materials d’emmarcament a les obres d’art sobre paper.

 

4. Casos concrets

Hildegard HEINE (conservadora-restauradora i professora al dept. d’Art i Disseny a la Universitat de Ciències aplicades de Berlín). Storage and Housing Solutions for Oversize and/or Complex Organics Objects.
Mònica LÓPEZ (conservadora-restauradora) i Àlex MASALLES (conservador-restaurador) del Museu Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona).
Revisió i condicionament del fons d’escultura d’argila sense coure del Museu Nacional d’Art de Catalunya.
Lénia FERNANDES (ajudant de conservació de fotografia al Netherlands PhotoMuseum (Rotterdam)). A certain kind of light: a short history of exhibiting 19th -century paper negatives with a transmitted light source.

Pòsters

Teresa BASTARDES (cap de Col·leccions del Museu del Disseny de Barcelona). Maniquins i “mannequinage”. La presentació dels vestits a l’exposició El cos vestit. Siluetes i moda. 1550-2015.
Mª Dolores DÍAZ DE MIRANDA (cap del taller de restauració del Monestir de Sant Pere de les Puel·les). Participación del restaurador en la prevención de los riesgos que puede entrañar el montaje, la exhibición y el almacenamiento de los bienes culturales de los archivos y bibliotecas.
Augusto GIUFFREDI (conservador-restaurador i professor de materials petris, estuc i guix de l’Acadèmia de Belles Arts de Bolonya). Considérations sur le démontage et la présentation d’œuvres de Lucio Fontana réalisées comme décoration d’ambiance.
Hannele HENTULA (conservadora-restauradora dels Glasgow Museums). The Mounting of a group of Victorian Fish Shop Tiles for Display.
Lídia FONT (cap del dept. de Conservació preventiva i restauració), Anna LÁZARO i Carla PUERTO (tècniques de Conservació i restauració) del Museu d’Història de Barcelona. Sistemes d’exhibició de les Hagadàs de Barcelona.
Eulàlia GARCIA (cap de col·leccions) i Marta PÉREZ (conservadora-restauradora) del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Sistemes d’embalatge permanent per a col·leccions osteològiques: Incidència dels materials en el control ambiental passiu. Resultats preliminars.
Irene GONZALO, Elena PELLÓN i Begoña SÁNCHEZ (membres de l’equip d’INTERVENTO). Reptes per al disseny museogràfic sostenible.
Cristina LATORRE i Carmen VÁZQUEZ (conservadores-restauradores del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona). La Fragata Voladora: un emmagatzematge alternatiu.

Visites tècniques

Reserves i Arxiu del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA). 27 de novembre 2017.
Reserves del Museu del disseny de Barcelona. 27 de novembre 2017.

Comitè organitzador

Marga Alcobé, Diana Amade, Isabel Ayala, Alèxia Arribas, Gema Campo, Mireia Campuzano, Kusi Colonna-Pretti (coordinadora), Agnès Gall-Ortlik, Rosa Gasol, Mònica López, Gonzalo Martí, Mercè Marquès, Mireia Mestre, Marta Oriola, Núria Pedragosa, Rosa Prat, Carme Ramells, Rosa Marina Ruiz, Natàlia Sánchez (coordinadora), Rosa Senserrich i Marta Vilà.

Comitè científic

Lídia Balust, Irene Civil, Marta Gabernet, Manuel Iglesias, Carme Masdeu, Núria Oriols, Aitor Quiney, Maite Toneu, Cristina Ruiz i Teresa Sala.

Documents relacionats

Tríptic RT 2017

Conclusions RT 2017

Amb la col·laboració i patrocini de:

Amb el suport de: