Política de privacitat

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES-RGPD:

A l’ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL “CONSERVADORS-RESTAURADORS ASSOCIATS DE CATALUNYA” (CRAC) ens comprometem a assegurar que les seves dades de caràcter personal es troben protegides i no s’utilitzen de forma indeguda. En facilitar-nos les seves dades personals i utilitzar el nostre lloc web, entenem que ha llegit i entès els termes relacionats amb la informació de protecció de dades de caràcter personal que s’exposen.

“CONSERVADORS-RESTAURADORS ASSOCIATS DE CATALUNYA” (CRAC) assumeix la responsabilitat de complir amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades nacional i europea (Reglament general de protecció de dades – Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, RGPD-) i té l’objectiu de tractar les seves dades de manera lícita, legal i transparent. 

I. Responsable del tractament de les seves dades personals.

CONSERVADORS-RESTAURADORS ASSOCIATS DE CATALUNYA (CRAC)

C.I.F.: G-65953317

Direcció: Passatge Escudellers, 5. 08002 Barcelona

Correu electrònic: info@cracpatrimoni.com

II. Finalitats principals del tractament de les seves dades personals.

L’informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer o fitxers, responsabilitat de CRAC, i seran dedicades principalment a les finalitats relacionades amb la gestió d’administració general, manteniment, compliment, desenvolupament, control i gestió de la seva relació amb nosaltres.

També li fem saber que les seves dades personals no seran segmentades.

Les finalitats per les que es tractaran les dades que ens faciliti i aquelles que siguin obtingudes de la seva relació amb nosaltres seran les següents:

 • Fer-se soci:

Les seves dades seran utilitzades per poder-lo donar d’alta com a soci/a en cas que es compleixin els requisits que s’estableixen per CRAC, així com per al manteniment, compliment, desenvolupament i control de la seva condició de soci/a. El detall complet de finalitats el trobarà en el formulari per sol·licitar la seva inscripció com a soci/a que apareix a la web de CRAC.

 • Contacte:

Si ens remet un correu electrònic a través d’alguna de les direccions que apareixen de contacte dels formularis existents, aquesta s’utilitzarà per la gestió del seu contacte amb nosaltres, ja sigui per una consulta o per qualsevol altre motiu.

 • Borsa de treball:

Les dades que ens faciliti s’utilitzaran amb la finalitat de gestió i selecció de personal. Si en dos mesos des de la data de recepció no ha rebut resposta per part nostra és que no hem acceptat la seva sol·licitud i l’informem que conservarem les dades per un període inferior a dos anys per si en el futur entenem que encaixa dins dels perfils que es sol·liciten.

 • Dades de tercers:

Si vostè ens ha facilitat dades personals d’un tercer, haurà d’haver-lo informat i haver sol·licitat el seu consentiment dels extrems exposats en aquest Reglament amb caràcter previ.

 • Dades de ponents i col·laboradors:

Tractem aquestes dades amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació que es pugui establir entre les parts, complir amb les obligacions legals, i enviar informació referent als serveis, activitats formatives i esdeveniments d’interès de la CRAC.

 • Xarxes socials:

L’informem que estem presents a les Xarxes Socials.

El tractament de les dades que es realitzi de les persones que es facin seguidores (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les Xarxes Socials) de les pàgines oficials de CRAC a les Xarxes Socials, es regirà per aquest apartat del Reglament, l’Avís Legal de la web de CRAC, les Condicions d’ús, polítiques de privacitat i la resta de normatives d’accés, ús i similars que pertanyin a la xarxa social que correspongui, les quals l’usuari/a de les Xarxes Socials haurà acceptat prèviament.

CRAC tractarà les seves dades amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social que correspongui, informar-lo de les activitats, productes o serveis de CRAC o de tercers que puguin estar relacionats amb la nostra activitat, així com per qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials puguin permetre.

Les seves dades podran ser comunicades pel compliment de les obligacions legals i/o contractuals existents.

 • Dades de cookies:

A la nostra pàgina no existeixen Hipervincles que permetin la comunicació de les seves dades a altres pàgines web.

En relació a les cookies consulti la nostra: “Política de cookies”.

Podem utilitzar cookies quan l’usuari/a navega per les diferents pantalles i pàgines de la nostra web amb la finalitat de reconèixer als usuaris/es per poder-los oferir un servei millor i més personalitzat. No obstant, al respecte, l’usuari/a podrà controlar el nivell de seguretat del seu equip mitjançant l’opció corresponent que tingui el seu programa navegador.

La informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret ni identificar-lo.

En resum, la finalitat del tractament de les seves dades personals és: la gestió de les activitats de CRAC i dels seus òrgans de representació; la gestió de les relacions jurídiques i econòmiques entre CRAC i els seus socis; la gestió de les relacions de CRAC amb terceres persones jurídiques i físiques, públiques i privades; la gestió de les activitats de tot tipus que es desenvolupin en compliment de les finalitats de CRAC, així com per rebre informació i publicitat de cursos, formació, productes i/o serveis de la nostra entitat i de tercers relacionats amb el nostre sector, fins i tot per via electrònica o similar.

III. Com obtenim les seves dades personals.

Informació que vostè ens facilita

Obtenim les dades personals que vostè ens facilita a través de la nostra web, mitjançant formularis o camps a completar i a través del correu electrònic. En el moment de recollida se l’informarà de la nostra Política de protecció de dades.

Informació que obtenim de les seves visites a la nostra web

Obtenim i emmagatzemem informació personal limitada i estadístiques globals anònimes de tots aquells usuaris que visiten la nostra web, ja sigui perquè vostè ens facilita aquesta informació de forma activa o es trobi simplement navegant a la nostra web. Aquesta informació s’obté a través de cookies. Per més informació consulti la nostra “Política de cookies”

IV. Terminis de conservació.

Les dades personals proporcionades es conservaran i es tractaran en la mesura que les necessitem, amb la finalitat de poder-les utilitzar segons la finalitat per la qual van ser obtinguts i segons la base jurídica del tractament de les mateixes d’acord amb la llei aplicable.

Mantindrem les seves dades personals mentre existeixi una relació o mentre no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades. En aquests casos, bloquejarem les seves dades, sense donar-los cap ús, mentre puguin ser necessàries per l’exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per la qual sigui necessària la seva recuperació.

V. Legitimació pel tractament de les seves dades personals.

La base legal per al tractament de les dades personals és:

– Pel compliment de la relació amb els/les socis/es

– Pel compliment de diferents obligacions legals

– Per interès legítim, per exemple, per motius de seguretat, gestionar consultes o sol·licituds

– Amb el seu consentiment, per l’enviament d’informació sobre l’associació

– L’oferta de serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte o la relació existent entre les parts

VI. Destinataris de la comunicació de dades personals.

Les dades personals es comunicaran quan sigui necessari:

 1. A l’entitat bancària on CRAC tingui el compte corrent per la domiciliació de la quota de soci/a.
 2. Les que resultin de l’execució dels Estatuts de l’Associació que declara conèixer i acceptar.
 3. Les cessions que es realitzin sota qualsevol altre supòsit previstes en la legislació sobre protecció de dades nacional i europea (Reglament general de protecció de dades -Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, RGPD).
 4. La publicació a la pàgina web de l’Associació del seu nom, cognoms i càrrec en cas de pertànyer a la junta Directiva.

CRAC comunica les dades personals a prestadors de serveis que puguin actuar com a encarregats del tractament de dades. Aquestes terceres empreses només tenen accés a les dades personals necessàries per dur a terme el servei. Se’ls exigeix que mantinguin en confidencialitat la seva informació personal i no poden utilitzar-la de cap altra forma que aquella que els hem sol·licitat.

CRAC, amb la finalitat d’elaborar estadístiques, podrà proporcionar certa informació sobre l’usuari, de forma dissociada a tercers.

VIII. Els seus drets quan ens facilita les seves dades personals.

1. Quins drets l’emparen en relació al tractament de les seves dades?

– Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.

– Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.

– Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.

– Dret a oposar-se al tractament.

– Dret a la portabilitat de les dades.

– Dret a retirar el consentiment prestat.

Accés/rectificació i supressió: les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per l’execució del contracte.

Limitació: en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, de manera que únicament les conservarem per l’exercici o defensa de reclamacions.

Oposició: els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. CRAC deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o l’exercici o defensa de possibles reclamacions, i les mantindrem degudament bloquejades durant el termini corresponent mentre persisteixin les obligacions legals.

Igualment, l’interessat té dret a oposar-se a l’adopció de decisions individuals automatitzades que poguessin produir efectes jurídics o afectar-lo significativament.

Portabilitat: les persones interessades poden sol·licitar i rebre les dades que l’incumbeixin i que ens hagi facilitat o sol·licitar que les enviem a un altre responsable del tractament de la seva elecció, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.

2. Quan respondrem a la seva sol·licitud?

Respondrem a les seves peticions com més aviat millor i, en tot cas, en el termini d’un mes des de la recepció de la seva sol·licitud. Aquest termini podrà prorrogar-se dos mesos més en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. El responsable informarà a l’interessat de la pròrroga dins del primer mes des de la sol·licitud.

3. Vostè té dret a retirar el seu consentiment?

L’interessat té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, sense que afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment prestat en el moment de les seves subscripcions o aportació de dades.

4. On ha de dirigir-se per l’exercici dels seus drets?

Per l’exercici dels seus drets, l’interessat podrà enviar una carta amb totes les seves dades, incloent fotocopia de DNI o passaport i indicació del dret que s’exerceix dirigint-se a CONSERVADORS-RESTAURADORS ASSOCIATS DE CATALUNYA (CRAC), Passatge Escudellers, 5. 08002 Barcelona o mitjançant un correu electrònic a info@cracpatrimoni.com

5. Vostè té dret a reclamar?

Quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, té dret a presentar reclamació davant la “Autoridad Nacional de Control”, a tals efectes ha de dirigir-se a la ”Agencia Española de Protección de Datos”.

IX. Seguretat.

CRAC adopta i actualitza les seves mesures de seguretat organitzatives i tècniques amb la finalitat de que el tractament de dades personals que realitza sigui conforme amb els requisits de la legislació vigent en matèria de protecció de dades nacional i europea.

X. Comunicacions electròniques.

En compliment de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, l’informem que les direccions de correu electrònic podran ser utilitzades per l’enviament d’informació de la nostra organització. Si no desitja rebre informació o vol revocar el consentiment atorgat pel tractament de les seves dades preguem que ho faci de la forma indicada anteriorment o dirigint-se a la direcció de correu electrònic següent: info@cracpatrimoni.com.

XI. Modificacions a la present informació de protecció de dades.

CONSERVADORS-RESTAURADORS ASSOCIATS DE CATALUNYA (CRAC) es reserva el dret de modificar la seva Política de Protecció de Dades d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. Qualsevol modificació d’aquesta Política serà publicada en el lloc web.

Última actualització: 10 de juliol de 2018