Qüestionari de valoració de l’afectació econòmica de la crisi sanitària COVID-19 al sector de la C-R a Catalunya

Un cop fet el tractament de les dades extretes del Qüestionari de valoració de l’afectació de la crisi sanitària del Coronavirus al sector de la conservació-restauració a Catalunya, volem compartir amb vosaltres els resultats obtinguts. Hem preparat un resum en forma d’infografia amb les dades més destacades per cadascun dels apartats del Qüestionari: autònoms, treballadors assalariats i empreses.

Conclusions

Possibilitats de seguir treballant: La gran majoria dels professionals de la conservació-restauració autònoms i de les empreses del sector afirmen que no han pogut seguir treballant des de la declaració de l’Estat d’Alarma del passat 14 de març (91,58% en el cas dels autònoms i 76, 19% en el cas de les empreses). En canvi el 70,91% dels treballadors assalariats afirma que ha pogut seguir treballant. Cal destacar que la totalitat dels treballadors que ha pogut seguir treballant, treballa pel sector públic. Pel que fa al teletreball, un 87,37% dels autònoms assegura que no existeix la possibilitat de fer teletreball, davant d’un 66,66% de les empreses i d’un 25,45% dels treballadors assalariats, els quals a més s’han vist afectats per ERTO o acomiadaments.

Projectes cancel·lats o ajornats: Si fem la mitjana dels projectes cancel·lats podem afirmar que el 43,10% dels autònoms i empreses afirmen tenir projectes que han estat cancel·lats. Pel que fa als projectes ajornats, el 94,83% dels autònoms i empreses afirmen tenir projectes que han estat ajornats.

Accés a les prestacions o ajuts: Malgrat que un 84,21% dels conservadors-restauradors autònoms té un nivell d’ingressos inferior als 25.000€ anuals i que el 74,74% ha estat donat d’alta al RETA durant els últims 3 mesos (ambdós requisits per poder sol·licitar l’ajut de la Generalitat), un 55,79% no ha demanat cap ajut ni de la Generalitat ni de l’Estat ja que un 47,37% d’aquests no compleix tots els requisits.

Afectació al lloc de treball: Els treballadors assalariats han vist com l’afectació s’ha fet palesa en gran part mitjançant el teletreball i així ho afirma un 61,82%, però cal tenir en compte també que un 18,18% s’han vist afectats per un ERTO i que un 20% estan afectats per cessament d’activitat, acomiadament i altres afectacions.

Cal tenir present que el Qüestionari s’ha dut a terme durant un període concret de la vigència de l’Estat d’Alarma i que no recull la totalitat d’afectació econòmica que s’estima que hi haurà un cop es reprengui l’activitat laboral del sector. Seria necessària una segona valoració de l’afectació del sector de cara a finals d’any per tenir les dades reals dels efectes que la crisi del COVID-19 ha comportat.

Aquesta recopilació de dades ens ajuda a mesurar la realitat que estem patint els conservadors-restauradors de Catalunya i ens permet seguir lluitant per millorar la situació dels professionals afectats per aquesta crisi. S’ha fet arribar un informe al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya perquè pugui avaluar l’afectació econòmica i preveure mesures concretes. En aquest sentit s’està elaborant un recull de les necessitats manifestades per les diferents entitats representatives del sector cultural, que s’estan compartint a través de la web del Departament de Cultura.