El sector de la conservació-restauració del patrimoni cultural i el CNAE

EL SECTOR DE LA CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL I EL CNAE
Una proposta a nivell d’Europa
Octubre 2020

La Plataforma de Asociaciones Profesionales de la Conservación-Restauración de España (PAPCRE) ha dedicat els últims dies a comunicar i traslladar a les diferents administracions competents, una proposta de la European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisation (E.C.C.O.). És una proposta de canvi del codi NACE del grup 91 per a la seva valoració i estudi a Europa i que té com a finalitat última la modificació dels Codis Nacionals d’Activitats Econòmiques (CNAE) i els equivalent a cadascun dels països, de manera que el sector de la conservació-restauració tingui, finalment, uns codis propis.

Si aquesta proposta culmina d’una manera favorable, el sector guanyaria visibilitat i possibilitaria generar un arxiu propi i fiable amb el registre d’accidentalitat i malalties professionals derivades de l’activitat. Un altre avantatge és que seria un col·lectiu fàcilment identificable a l’hora de ser destinatari de l’acció administrativa: ajudes, prestacions extraordinàries, … Fins al moment es fa complicat l’accès a aquestes per les afiliacions erràtiques i disperses de les empreses, professionals i, en conseqüència, dels treballadors del sector. 


Amb aquest objectiu, es va fer arribar la documentació explicativa i la proposta elaborada per E.C.C.O., al Ministerio de Cultura, a l’Instituto Nacional de Estadística i als diferents diputats del parlament europeu que poden intervenir a favor d’aquesta proposta. 

Subscriuen aquesta petició:


ACRCYL: Asociación de Conservadores y Restauradores de Castilla y León.
ACRE: Asociación de Conservadores/as- Restauradores/as de España.
APCRIMA: Asociación Profesional de Conservadores Restauradores de las Instituciones Museísticas de la Junta de Andalucía.
CRAC: Associació Professional de Conservadors-Restauradors de Catalunya.
GE-IIC: Grupo Español del International Institute for Conservation.
CRG: Asociación Profesional da Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia.
ACyRA: Asociación de alumnos y exalumnos de la Escuela Superior de Conservación-Restauración de Bienes Culturales de Aragón.