Publicació de l’Estudi sobre l’estat actual del sector de la conservació-restauració a Catalunya 2019

Ens plau comunicar-vos que, donades les circumstàncies actuals i sense una previsió de quan podrem tornar a organitzar la presentació de l’Estudi sobre l’estat actual del sector de la conservació-restauració a Catalunya 2019, no volem esperar més i hem decidit fer-lo públic. 

L’estudi ha estat un projecte estratègic per a CRAC durant els darrers 18 mesos, i tant la junta directiva com la consultora independent Margarida Loran que ha dut a terme l’estudi, estem convençuts que serà de gran rellevància per a tota la comunitat professional de la conservació-restauració, essencials per encarar els reptes del sector i sustentar les nostres reivindicacions. Ha consistit en un treball molt complet, realitzat amb una combinació de mètodes de recerca que inclou la revisió de la informació existent (documents i estadístiques, entrevistes) i tècniques de recollida d’informació quantitativa (qüestionari en format electrònic) i qualitativa (entrevistes i focus group). 

S’ha partit de la radiografia inicial de la situació amb l’estudi La problemàtica del sector de la conservació-restauració a Catalunya. Revisió i anàlisi de la documentació existent i entrevistes amb experts i professionals“(2018), encàrrec de la Gerència de Serveis de Cultura de la Diputació de Barcelona, on es van identificar i argumentar els principals problemes del nostre sector.

Volem agrair la feina de tots els professionals i entitats que hi han participat, ja sigui en la recollida de dades (414 professionals i 132 institucions), en la participació en entrevistes i grups de discussió, en aportacions d’informació o enviant els qüestionaris a les seves xarxes.

 

 

Us animem a que el llegiu i el compartiu per fer-lo arribar a tothom. Fem que aquest estudi sigui conegut per tota la comunitat professional.

Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.