Assemblea General Ordinària 2023

El 9 de març es va dur a terme la primera Assemblea General Ordinària de la nova Junta Directiva. Ha tingut lloc a la Sala d’Actes del Pati Manning a Barcelona amb inici a les 16:30 h (1a convocatòria) i 17:00 h (2a convocatòria).

L’Assemblea es va desenvolupar seguint aquest ordre del dia:

  • Aprovació de l’acta de l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària del 17/02/2022
  • Informació altes i baixes de socis
  • Memòria d’activitats del 2022
  • Aprovació de l’exercici econòmic del 2022 i del pressupost 2023
  • Aprovació d’increment de les quotes de les sòcies
  • Proposta d’actuacions, grups de treball i activitats 2023 
  • XVII Reunió Tècnica 2023
  • Torn obert de preguntes
  • Votació de la nova vocal de la Junta actual.
 
Després de la votació de la nova vocal, la Maria Isabel Garcia Vilà va rebre la major quantitat de vots per substituir la vacant de la Junta Directiva de la CRAC.
 
Membres de la Junta Directiva