Curs d’Anàlisi de dades en Conservació Preventiva 2021 – 2a Edició –

Arran de la bona acollida que va tenir la primera edició del “Curs d’Anàlisi de dades en Conservació Preventiva” al juny, a càrrec del Dr. Josep Grau-Bové, professor lector a l’Institute for Sustainable Heritage d’University College London, des de CRAC s’ha organitzat una segona edició per tal que els preinscrits que van quedar en llista d’espera* puguin tenir l’oportunitat de fer-lo.

Curs d’Anàlisi de Dades en Conservació Preventiva
Organitza CRAC
8, 15, 22 i 29 de novembre de 2021
18 a 20 h
Format en línia

L’objectiu del curs és donar les eines necessàries perquè, en finalitzar el curs, els alumnes siguin capaços de planificar el seguiment de la temperatura i la humitat relativa en espais interiors, analitzar i resumir les dades mitjançant l’Excel, desenvolupar hipòtesis que expliquin el comportament observat, i basar les estratègies de prevenció en les dades recollides.

El curs, que es desenvoluparà en línia i tindrà un caràcter teòrico-pràctic, estarà a càrrec del Dr. Josep Grau-Bové, professor lector a l’Institute for Sustainable Heritage d’University College London des de 2015. És enginyer de formació, amb un doctorat en ciències del patrimoni a la mateixa universitat. La seva especialitat és la conservació preventiva, sobretot l’estudi de les interaccions entre paràmetres ambientals i la degradació de materials històrics. El seu equip participa en diversos projectes de recerca, sempre en col·laboració amb museus i arxius.

*Seguint l’ordre de preinscripció de l’edició anterior, les 30 places ja han estat adjudicades. En el cas que quedin places lliures, obrirem de nou les inscripcions.