Curs d’Anàlisi de dades en Conservació Preventiva 2021 – 1a Edició –

L’objectiu del curs és donar les eines necessàries perquè, en finalitzar el curs, els alumnes siguin capaços de planificar el seguiment de la temperatura i la humitat relativa en espais interiors, analitzar i resumir les dades mitjançant l’Excel, desenvolupar hipòtesis que expliquin el comportament observat, i basar les estratègies de prevenció en les dades recollides.

Curs d’Anàlisi de Dades en Conservació Preventiva
Organitza CRAC
7, 14, 21 i 28 de juny de 2021
18 a 20 h
Format en línia

El curs, que es desenvoluparà en línia i tindrà un caràcter teòrico-pràctic, estarà a càrrec del Dr. Josep Grau-Bové, professor lector a l’Institute for Sustainable Heritage d’University College London des de 2015. És enginyer de formació, amb un doctorat en ciències del patrimoni a la mateixa universitat. La seva especialitat és la conservació preventiva, sobretot l’estudi de les interaccions entre paràmetres ambientals i la degradació de materials històrics. El seu equip participa en diversos projectes de recerca, sempre en col·laboració amb museus i arxius.

Nombre de places: 30 (les sòcies i socis de CRAC tenen preferència en les inscripcions).
Certificat d’assistència: l’obtenció del diploma acreditatiu està condicionada per l’assistència, com a mínim, al 80% de les sessions.
Període de preinscripció: del 3 al 14 de maig.
Preus: 50 € sòcies i socis de CRAC / 80 € no sòcies