Assemblea General Ordinària i Assemblea General Extraordinària 2022

Benvolguts/des socis i sòcies,

Us convoquem a l’Assemblea General Ordinària de CRAC que, d’acord amb el que estableixen els Estatuts de l’Associació (art.10), s’ha de celebrar durant el primer trimestre de l’any i que tindrà lloc dijous 17 de febrer a les 16:00 h, en 1a convocatòria, i a les 16:30 h, en 2a convocatòria, a la Sala d’Actes del Palau Marc, La Rambla 8 (Barcelona).


L’ORDRE DEL DIA SERÀ EL SEGÜENT:

1. Aprovació de l’acta de l’AGO de l’11/03/2021
2. Memòria d’activitats del 2021
3. Aprovació de l’exercici econòmic del 2021
4. Aprovació del pressupost 2022
5. Aprovació del Reglament de Règim Intern

6. Proposta d’actuacions, grups de treball i activitats 2022
7. XVII Reunió Tècnica 2023
8. Informació altes i baixes de socis
9. Torn obert de preguntes


Us convoquem també a l’Assemblea General Extraordinària de CRAC que tindrà lloc el mateix dia i lloc a les 17:30 h, en 1a convocatòria, i a les 18:00 h, en 2a convocatòria amb el següent ordre del dia:

Celebració d’ELECCIONS per triar nova Junta Directiva 2022-2026, convocades el passat 20 de desembre de 2021. Els vots* es podran dipositar fins a les 19:00h, hora en que es procedirà al recompte i es proclamaran els resultats.


Important: Per assistir presencialment, és imprescindible omplir el formulari següent abans del divendres 11 de febrer. L’assistència s’adjudicarà per ordre d’inscripció.

Per assistir virtualment: l’accés a sala de la plataforma serà administrat per un membre de la junta, que a partir del vostre nom i número de sòcia comprovarà la vostra condició. Us demanem que accediu a la reunió virtual amb el vostre número de sòcia + nom.
(ex: 000_NOM_COGNOM).

* En cas que sigueu sòcies actives i no pugueu assistir a la convocatòria, podeu delegar el vostre vot. Segons l’article 10 i 11 del Protocol i reglament electorals de l’Associació, les persones sòcies poden delegar la seva assistència i el seu vot a una altra persona amb dret a vot, amb el límit que una persona sòcia no pot representar a més de tres sòcies a la vegada. Per això, hauran de fer arribar abans de dilluns 14 de febrer la corresponent delegació de vot signada i escanejada a info@cracpatrimoni.com. La persona a qui haureu delegat el vot, n’haurà de portar una còpia i lliurar-la a l’organització, en arribar a l’assemblea.

Esperem poder comptar amb la vostra assistència!