CRAC es reuneix amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya


Un pas important per a la Regulació de la Conservació-Restauració del Patrimoni Cultural Tangible de Catalunya i dels professionals que poden dur a terme les actuacions de Conservació-Restauració en aquest tipus de Béns

El passat 3 d'octubre l'associació professional CRAC va realitzar una reunió amb la Sra. Elsa Ibar, directora general de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, per iniciar la col·laboració formal en la regulació de la professió.
La presidenta, vicepresident i secretària de l'associació, Marta Gabernet, Àlex Castro i Lídia Balust respectivament, van posar de manifest la total disponibilitat de l'associació per col·laborar amb el departament de Cultura en el què calgui. Aquesta trobada, així com l'inici de la feina conjunta, representen la culminació d'anys de treball de l'associació. Ens trobem en un moment important, en què cal culminar el camí cap a uns resultats tangibles.

La trobada va ser molt satisfactòria, ja que el govern actual, que ha respost a les reivindicacions dels professionals, coincideix amb l'associació en la necessitat urgent d'una regulació a nivell legislatiu. En aquest sentit, la principal reivindicació de l'associació professional és aconseguir que la figura del conservador-restaurador estigui contemplada en qualsevol intervenció de Patrimoni des de l'inici del projecte. L'associació ja s'ha posat a treballar intensament en la elaboració d’un Estudi sobre l'estat actual del sector de la conservació-restauració a Catalunya 2018.

Per aquest ambiciós i necessari projecte, s'ha creat un grup de treball liderat per una consultora independent i amb la col·laboració del CRBMC (Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya) i la Generalitat de Catalunya. En aquest moment s'està dissenyant l'estudi, del qual es preveu tenir-ne els resultats i l’informe final el proper any 2019.