Fer-se soci

L'associació admet diferents tipus de socis: 

· Socis actius: de ple dret
· Socis adherits: institucions o empreses
· Socis col·laboradors: sense dret a vot
· Socis honoraris 

Per formar part del CRAC, heu de fer arribar a la seu per correu ordinari o per correu electrònic a info[arroba]cracpatrimoni.com els següents documents:

  • Formulari de dades de soci (fitxer descarregable)


  • Currículum Vitae (el més detallat possible)
  • Fotocòpia o còpia escanejada de la/les titulacions esmentades en el CV
  • Fotografia digital
  • Certificat de titularitat del compte bancari esmentat en el formulari de dades de soci

2014 06 19 Carnet soci 2

Després de presentar l'esmentada documentació, la Junta Directiva de l'Associació us comunicarà l'acceptació de la vostra candidatura en un plaç màxim de 20 dies.

Quotes 2018

- General: 80 € *
- Majors de 65 anys i jubilats: 40 € *
- Graduats en conservació-restauració en els últims 3 anys: 40 € * el primer any de socis.

* A les persones que es facin sòcies un cop fet el cobrament de la quota anual, se’ls cobrarà sols els mesos que faltin fins al cobrament de la següent quota anual, al mes de març (7 € per mes per a la quota general i 3,5 € per les quotes reduïdes).

Atenció: a partir de l’1 de novembre del 2015, els socis que demanin un nou carnet per pèrdua, robatori, etc., hauran d’abonar el cost d’impressió del nou carnet (5 €).

Per a més informació infoCRAC