Què és un Conservador-Restaurador?

El Conservador-restaurador es dedica a salvaguardar la “part” física dels béns culturals. És aquell professional que té l’educació, el coneixement, l’habilitat i l’experiència adequada per conservar el patrimoni cultural per al benefici de les generacions presents i futures i que ho fa seguint un codi ètic com és el subscrit per la Confederació E.C.C.O. (European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisations) des del 1993. (“E.C.C.O., Code of Ethics, 1993”).

Quina és l’activitat del Conservador-restaurador?

El Conservador-restaurador es dedica a la conservació-restauració del patrimoni cultural. Les seves activitats inclouen: l’exàmen i l’estudi tecnològic, la documentació, la conservació preventiva i els tractaments de conservació-restauració dels béns culturals.
Alguns professionals treballant en institucions, però la majoria dels conservadors-restauradors són autònoms. Tenen en general una o dues especialitzacions. Es poden associar entre ells per poder oferir serveis complerts a nivell de materials o de època històrica.

A més a més també és competència del Conservador-Restaurador:

• Desenvolupar programes de conservació-restauració o de supervisió.
• Donar consell i assistència tècnica per a la conservació-restauració del patrimoni cultural.
• Preparar informes tècnics sobre el patrimoni cultural, excloent qualsevol judici sobre el seu valor de mercat.
• Realitzar investigació en el camp de la conservació-restauració.
• Desenvolupar programes educatius i impartir docència sobre conservació-restauració.
• Disseminar la informació obtinguda de l’exàmen, el tractament o la recerca.
• Promocionar un major coneixement del que és la conservació-restauració.