L’Escola Superior de Conservació Restauració de Béns Culturals de Catalunya

Escola

L’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya va néixer l’any 1991 per voluntat de la Generalitat de Catalunya, com a conseqüència de l’evolució del sector de la conservació i restauració davant dels avanços científics i tecnològics.

Durant 21 anys s’ha impartit el Títol en Conservació i Restauració en les especialitats de Conservació i Restauració d’Arqueologia, de Document Gràfic, d’Escultura i de Pintura (equivalent a una diplomatura universitària a tots els efectes), amb un total de 697 titulats.

Des de setembre de 2010, l’ESCRBCC implanta l’actual pla d’estudis, estructurat en 4 cursos acadèmics (dos de comuns en conservació i restauració i dos d’especialitat), amb una càrrega de 240 crèdits ECTS, adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior i que permet obtenir el Títol Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals (equivalent al títol universitari de grau a tots els efectes) en les especialitats de Conservació i Restauració de Béns Arqueològics, de Document Gràfic, d’Escultura i de Pintura.

L’ESCRBCC ofereix una formació en grups reduïts i estructurada en especialitats, la qual cosa permet formar professionals altament qualificats en els diferents àmbits del patrimoni.

Els ensenyaments són públics, oficials i estan emmarcats dins dels Ensenyaments Artístics Superiors del Departament d’Ensenyament de la generalitat de Catalunya.

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU Catalunya), és l’òrgan responsable de la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació d’aquests ensenyaments.

L’ESCRBCC està situada a Nou Barris, al carrer Aiguablava núm. 109-113 de Barcelona.

Web ESCRBCC