On estudiar conservació-restauració a Catalunya?

Actualment a Catalunya hi ha dos centres on es poden cursar els estudis oficials de conservació-restauració: