Curs per aprendre la tècnica del TADELAKT

 

Temari:

-El cicle de la calç
-Tipus de calç
-Formular morters per a tadelakt
-Preparació dels suports
-Pigments: policromia, naturalesa, comptabilitat i dosificació
-Posada en obra sobre superficie plana i horitzontal
-El gest: brunyit i planxat
-Els suports i les preses
-Tractament dels angles entrants i sortints.