La conservació i restauració en l'arqueologia

Seminari internacional: La conservació i restauració en l'arqueologia: una eina per a la recerca i la divulgació 

El seminari proposa tractar la relació entre restauració i arqueologia a través d’exemples concrets de jaciments de cronologies diverses, i també el paper de la restauració com a disciplina auxiliar de l’arqueologia. Les ponències exposaran els treballs de conservació restauració efectuats en diversos jaciments, per donar una idea general però clara de les dificultats i necessitats en cada cas. L’objectiu és mostrar la utilitat i necessitat dels treballs de conservació i restauració en les intervencions arqueològiques, així com generar el debat entre arqueòlegs i restauradors, sobre les característiques, dificultats i necessitats en el desenvolupament d’un treball en comú. El seminari és obert a tots els professionals d’ambdues disciplines (arqueologia i conservació restauració) i va especialment adreçat als estudiants de màster (IPHES i ICAC) i als estudiants del grau de Conservació i restauració. 

Per veure el programa complert i com inscriure-s’hi cliqueu aquí.