Reunió Tècnica 2020: Documentar en la Conservació-Restauració

XVI REUNIÓ TÈCNICA DE CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ
Documentar en la conservació-restauració. Mètodes i noves tecnologies

3, 5, 10 i 12 de novembre de 2020
I Congrés Virtual

Convocatòria
L’associació professional Conservadors-Restauradors Associats de Catalunya (CRAC) convoca la XVI Reunió Tècnica de conservació-restauració.

Tema de la Reunió Tècnica
La documentació en la conservació-restauració és un tema especialment complex que ha de suscitar reflexions i debats de manera constant en tots els diàlegs relacionats amb la conservació del patrimoni. Tot i estar present en el codi ètic de l’ICOM (1986) i en el codi del conservador-restaurador impulsat per ECCO (2003), cal meditar sobre la necessitat i l’obligació de la documentació com a mesura de conservació, com a eina imprescindible per fer un diagnòstic, proposar un tractament i un seguiment.

Com documentem? A qui va dirigida la documentació? Com ensenyar la documentació als futurs professionals? Com fer accessibles les bases de dades? Com cal assegurar les migracions de les bases de dades als nous programes informàtics? Com es conserva la documentació dels professionals autònoms i/o de les obres de propietat privada? Per què és essencial l’historial clínic d’una obra? Com adaptem les noves tecnologies a la documentació del patrimoni cultural (escaneig 3D, tècniques cartogràfiques, topogràfiques, tomografies, fotogrametries, impressions 3D, etc...)? Com recollim la voluntat de l’artista? Quin paper té la documentació en les estratègies de conservació preventiva?

La documentació és coneixement i una font d’informació que ofereix una garantia en el desenvolupament de la nostra professió, construeix una base fonamental per a la presa de decisions i per traçar plans d’actuació a mig i llarg termini. Amb tot això, cal ser conscients que la documentació és el nostre llegat que també serà la base per a les futures generacions de conservadors-restauradors.

Des de CRAC creiem que la documentació mereix una mirada atenta i és el moment de fer una trobada dels professionals de la conservació-restauracióde totes les especialitatsi d’altres actors vinculats amb el patrimoni cultural, per compartir experiències i fer una reflexió conjunta.

Les comunicacions s’organitzaran segons tres blocs:
· Les noves tecnologies aplicades a la documentació dels béns culturals per a la conservació-restauració
· La gestió de la documentació(bases de dades, normalització, terminologia, accessibilitat, digitalització, divulgaciói etc.)
· La documentació com a base per a la presa de decisions (documentació històrica, exàmens científics, monitoratge, avaluació de riscos, etc.)

Localització
El congrés es realizarà de manera virtual. 
Degut a la situació de pandemia, la organització s’ha vist obligada a haver de canviar el seu format presencial a un format totalment en línia, convertint-se en el I Congrés Virtual de l’Associació.

Comitè organitzador
Natàlia Sánchez i Kusi Colonna-Preti: coordinadores
Junta de Conservadors Restauradors Associats de Catalunya (CRAC)

Comitè científic
Anna Bertral
Joan Lluís Campoy
Antoni Lluís Escudero
Laura Fuster
Esther Gual
Paloma Gueilburt
David Iglesias
Néstor F.Marqués
José Manuel Pereira
Trinitat Pradell