Qüestionari de l'afectació econòmica de la crisi del Coronavirus al sector de la C-R a Catalunya

Ajuda'ns a mesurar l'afectació econòmica de la crisi del coronavirus al sector de la Conservació-Restauració a Catalunya!

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ens ha demanat dades, el més exactes possibles, sobre l'afectació de la crisi sanitària del Coronavirus al nostre sector a Catalunya.
En la videoreunió que va mantenir la consellera de Cultura amb els representants del sector patrimonial, i a la qual CRAC va assistir, es va demanar als organismes que facin la recollida de dades per tal que el Departament de Cultura pugui avaluar l'afectació econòmica i preveure mesures concretes.

Per això, us demanem el vostre ajut i us demanem que respongueu el qüestionari que hem preparat!
És un qüestionari curt i amb diverses opcions: per a autònoms, per empreses i per assalariats. Data límit: 26 d'abril.

    Qüestionari afectació a Catalunya

És important que ara, tots junts, fem un esforç per reunir el màxim de casos possibles i les dades recolzin la realitat que estem patint els conservadors-restauradors de Catalunya.
Moltes gràcies a totes!