PAPCRE realitza una revisió al Real Decreto ley 8/2020

Vistes les mesures del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de març de 2020, el col·lectiu de conservadors-restauradors integrants de la Plataforma de Asociaciones Profesionales de la Conservación-Restauración de España (PAPCRE) junt a la Sección de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de las Islas Baleares - CDLIB, hem dut a terme una revisió del Real Decreto-ley per fer una sèrie de peticions conjuntes que hem fet arribar al Ministerio de Cultura y Deporte.

Volem compartir aquest document no només amb els nostres associats i associades sinó també amb tot el col·lectiu de la conservació-restauració.

Esperem que les nostres sol·licituds s'hagin tingut en compte i ajudin a pal·liar les conseqüències de la crisi en el nostre sector. Seguim treballant perquè les comunitats autònomes implementin noves mesures adaptades a la nostra activitat.

Us seguirem informant.