Declaració pel Dia Europeu del Conservador-Restaurador

Amb motiu de la celebració del Dia Europeu de la Conservació-Restauració, els professsionals de les associacions que formen PAPCRE volem aprofitar aquesta oportunitat per donar-nos a coneixer i transmetre un missatge comú. 

A més de les activitats organitzades per aquesta setmana, volem manifestar una serie de mesures que considerem prioritàries i que són la missió de totes les associacions: 
1. Regulació de l'exercici professional dels agents que intervenen en la Conservació del Patrimoni, imposant uns criteris de competència i qualitat estrictes. 
2. Ordenació, foment i estímul de la formació i investigació en aquests camps professionals.
3. Defensa de la professió a través de l'augment de la representativitat de la professió en l'àmbit públic, en les normes i en les polítiques culturals.  
4. Revisió de les normes que afecten al correcte desenvolupament de la professió en l'àmbit públic i privat.  
5. Sostenibilitat de la Conservació del Patrimoni Cultural.

Hem signat una declaració que us animem a compartir i difondre: 

PAPCRE (Plataforma de Asociaciones Profesionales de Conservadores-Restauradores de España) es va establir formalment com a grup de treball el 8 de gener de 2019 i el conformen les associacions: 
· ACRCyL (Asociación de Conservadores-Restauradores de Castilla y León)
· ACRE (Asociación de Conservadores-Restauradores de España)
· APCRIMA (Asociación Profesional de Conservadores-Restauradores de las Instituciones Museísticas de Andalucía)
· CRAC (Associasió Professional de Conservadors-Restauradors de Catalunya)
· CRG (Asociación de Conservadores-Restauradores Gallegos)
· GEIIC (Grupo Español del International Institute of Conservation)