CRAC difon l'estudi “La problemàtica del sector de la conservació-restauració a Catalunya"

A Catalunya, la professió de conservació-restauració, malgrat ser fonamental i imprescindible per a la preservació del patrimoni, es troba en una situació delicada.
Des de l’associacionisme professional que representa el col·lectiu a Catalunya (Conservadors-Restauradors Associats de Catalunya-CRAC, resultat de la fusió de les associacions Grup Tècnic i ARCC al 2013), es treballa pel reconeixement i regulació de l’activitat de conservació-restauració, però per aconseguir-ho és imprescindible estudiar bé el sector per obtenir una bona base de coneixement i comprensió de tots els problemes que l’afecten.

Fruit d’aquesta necessitat s’ha obtingut l’estudi “La problemàtica del sector de la conservació- restauració a Catalunya. Revisió i anàlisi de la documentació existent i entrevistes amb experts i professionals”(2018). Impulsat per CRAC, aquest estudi ha estat encarregat per la Gerència de Serveis de Cultura de la Diputació de Barcelona i l’ha elaborat la consultora independent Margarida Loran amb l’assessorament i la col·laboració de la junta directiva de CRAC i de dues sòcies.
Aquest estudi és un primer exercici per radiografiar el sector i així poder formular estratègies efectives de canvi per millorar la situació. Recull i relaciona la documentació existent generada sobretot per l’associacionisme professional català, però també d’altres àmbits geogràfics, ja que bona part dels problemes són comuns i cal alinear-se i unir esforços amb les estratègies que s’estan emprenent internacionalment. Enriqueix, amplia i complementa aquesta informació amb consultes a professionals i experts. Com a resultat final identifica i argumenta els principals problemes, reptes i propostes de solució formulades fins el moment.

Però la feina no acaba aquí. Aquest 2019 continuem estudiant l’estat actual del sector, per obtenir un major coneixement i comprensió de les seves característiques i dels problemes que l’afecten.
El procés de treball, que durarà fins el mes de novembre, inclourà la revisió de les dades existents, la recollida de noves dades i opinions mitjançant un qüestionari que s’adreçarà a tots els professionals i institucions del sector, i la realització d’entrevistes i focus groups sobre temes clau amb professionals i experts.

La problemàtica del sector és complexa, els reptes són múltiples i cal una estratègia per abordar-los des de diversos fronts. L’estudi, realitzat amb la participació dels diferent agents del sector, serà la base sobre la que prendre decisions per a portar a terme les diferents accions estratègiques.