CRAC presenta la proposta de Decret del Reglament de les intervencions de conservació-restauració en el Patrimoni cultural tangible

El passat dimarts 7 de maig des de CRAC vam presenta la proposta de Decret del Reglament de les intervencions de conservació-restauració en el Patrimoni Cultural Tangible a la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.


La nostra voluntat com associació és que la Generalitat contempli regular, de manera legislativa, les intervencions al nostre Patrimoni per garantir que siguin de qualitat i portades a terme per nosaltres, professionals conservadors-restauradors. 


També volem agrair al grup de sòcies i professionals que han dedicat el seu temps i esforç per poder presentar aquesta proposta.