CRAC al Pla de Museus de Catalunya


CRAC participa en la Comissió de Treball creada pel Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya, per al desenvolupament dels punts del Pla de Museus de Catalunya que fan referència a la Conservació Preventiva i a la Restauració.

Els principals objectius són que la conservació preventiva sigui una funció exercida en tots els museus acreditats, i que els principals recursos de restauració del país estiguin identificats i articulats.
La Comissió de Treball està formada per representants de diverses administracions (Departament de Cultura de la Generalitat, Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona), així com tècnics de les xarxes territorials i de les xarxes temàtiques dels museus de Catalunya, representants de l'AMC (Associació de Museòlegs de Catalunya) i de CRAC, a través de la vocal de la Junta Directiva Ruth Bagan.

L'objectiu de l'associació CRAC és que el col·lectiu de professionals de la Conservació-Restauració estigui present en el desenvolupament del Pla de Museus, així com en les accions que se'n derivin. Podeu consultar les línies generals del pla en el següent link: Museus 2030. Pla de museus de Catalunya