Assemblea general ordinĂ ria de CRAC 2020

Benvolgudes sòcies i socis,

Us convoquem a l’Assemblea General Ordinària de CRAC que tindrà lloc el proper dijous 2 de juliol de 2020, a les 17:00 hores, mitjançant una plataforma virtual* a causa de les circumstàncies actuals ocasionades per la crisi sanitària de la COVID-19.

Aquest és l'ordre del dia de l'Assemblea General Ordinària:

Aprovació de l’acta de l’Assemblea General Ordinària del 15/02/2019.
Aprovació de la Memòria d’activitats del 2019.
Aprovació de l’exercici econòmic del 2019 i del pressupost 2020.
Informació sobre altes i baixes de socis i sòcies.
XVI Reunió Tècnica 2020.
Noves propostes.
Torn obert de preguntes.

Tot i haver ajornat la presentació de l’Estudi sobre l’estat actual del sector de la conservació-restauració a Catalunya 2019, els guanyadors del sorteig per haver respost a l’enquesta s'anunciaran també aquest dia (5 entrades per a la XVI Reunió Tècnica per als professionals que van contestar l'enquesta i 1 servei cientificotècnic del CRBMC + 2 entrades per a la XVI Reunió Tècnica per als centres patrimonials). El sorteig es realitzarà mitjançant una aplicació informàtica.

Us enviarem per correu electrònic l’enllaç a l’activitat.

L’accés a sala de la plataforma serà administrat per un membre de la junta, que a partir del vostre nom i número de sòcia comprovarà la vostra condició com a sòcia.

Esperem poder comptar amb la vostra assistència!