Assemblea general ordinĂ ria de CRAC 2019

Us convoquem a l’Assemblea General Ordinària de CRAC que, d’acord amb el que estableixen els Estatuts de l’Associació (art.10), s’ha de celebrar durant el primer trimestre de l’any.

Divendres 15 de febrer de 2019
16.00h, en 1a convocatòria, i a les 16.30h, en 2a convocatòria
Auditori del Pati Manning, carrer Montalegre 7 (Barcelona)

L'ordre del dia serà el següent:
1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea General Ordinària del 16/02/2018.
2. Aprovació de l’acta de l’Assemblea Extraordinària: eleccions Junta Directiva 2018-2022 del 16/02/2018.
3. Aprovació de la Memòria d’activitats del 2018.
4. Aprovació de l’exercici econòmic del 2018 i del pressupost 2019.
5. Informació sobre altes i baixes de socis i sòcies.
6. Noves propostes.
7. XVI Reunió Tècnica 2020.
8. Torn obert de preguntes.

Esperem poder comptar amb la vostra assistència.
Us hi esperem!