CRAC participa a la “Reunión para el desarrollo Español del Plan Estratégico de ECCO”

Els dies 16 i 17 de juliol del 2015, la vocal de la Junta de CRAC, Gema Campo, es va desplaçar a Nájera per assistir a la Reunión para el desarrollo Español del Plan Estratégico de ECCO organitzada per ACRE (Asociación de Conservadores-Restauradores de España).

La trobada va comptar amb representants de les associacions professionals de conservadors-restauradors d’Espanya i dels centres de formació reglada de conservació-restauració, Universitats i Escoles. Així mateix també hi van assistir la presidenta d’ECCO, Susan Corr, i el president d’ENCoRE, Wolfgang Baatz.

Estem pendents de rebre el resum dels acords presos i els passos a seguir per implementar el Pla Estratègic d’ECCO. CRAC ha estat compromesa amb ECCO des de la formació d’aquesta confederació d’associacions professionals el 1991 i vol continuar essent activa en la implementació del seu Pla Estratègic.