Assemblea General OrdinĂ ria de CRAC 2015

La reunió anual es va celebrar el passat 20 de març a l'auditori del Pati Manning. Els associats i les associades que hi varen assitir van poder conèixer de prop les feines que la Junta ha portat a terme i controlar els comptes de l'exercici del 2014. Van aprovar la gestió i opinar sobre els projectes i pressupost per al 2015. A més, van votar la candidatura de Gema Campo per cobrir una vacant a la Junta Directiva i va resultar escollida nova vocal. Es va demanar la participació dels socis i sòcies perquè s'impliquin i formin part dels grups de treball que més els interessin i, molt particularment, es va sol·licitar la creació d'un comitè organitzador de la XV Reunió Tècnica que tindrà lloc a finals del 2017.