Institucions

ESCRBCC (Escola de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya) 

 


L' ESCRBCC ofereix als nostres socis els següents avantatges:

    • Consulta de la biblioteca de l'ESCRBCC, la qual té 5400 llibres. Serveis de prèstec pels socis del CRAC en les mateixes condicions que pels alumnes de l'Escola.
    • Preus especials en:
    1. Lloguer de taula de succió de grans dimensions a l'ESCRBCC.
    2. Lloguer de taula calenta de baixa pressió a l'ESCRBCC.
    3. Lloguer de pica per immersió de documents de grans dimensions a l'ESCRBCC.
    4. Lloguer de sistema d'anòxia a l'ESCRBCC (properament)
   • S'ofereix als nostres socis una publicació preferent dels seus articles en la revista UNICUM, a partir de la normativa de la revista.

 www.xtec.cat/escrbcc


ICOM (Consejo Internacional de Museos)

 

ICOM es una organtizació internacional de museus i professionals, dirigida a la conservació, mantenimie i comunicació del patrimoni natural i cultural del mon, present i futur, tangible i intangible.

Creat al 1946 l'ICOM es una organtizació no gubernamental (ONG) que manté una relació formal amb l'UNESCO i té uns estatuts d'òrgan consultiu del Consell Económic de les Nacions Unides.

ICOM té la seu a Paris (Francia) on s'allotja la Secretaria i el Centre d'Informació UNESCO-ICOM. Les activitats de l'ICOM responen a les necessitats professionals dels museus i es centra en els següents temes:

 • Cooperació i intercanvi professional
 • Divulgació dels conceptes bàsics sobre el mon dels museus i millor atenció al públic
 • Formació del personal
 • Millorar els estàndars professionals
 • Defensa de la ética professional
 • Preservació del patrimoni i lluita contra el tràfic il·lícit dels bens culturals

 http://icom.museum