Associacions

ECCO (Confederació Europea d'Associacions de Conservadors-Restauradors) 

 

ECCO agrupa 24 asociacions nacionals de conservadors-restauradors de la Unión Europea i estats de la EFTA (European Free Trade Association) i representa aproximadament uns 5.000 professionals associats. Va ser creat l'any 1991 per a desenvolupar i promoure la professió de conservador-restaurador, per sostenir un alt nivell d'ensenyament i de formació i conseguir el reconeixement legal del estatut professional.

CRAC ha estat acceptat aquest any com a membre actiu d'E.C.C.O. el que suposa que la nostra associació ha asumit el códi ètic que promou E.C.C.O. CRAC té el delegat que la representa durant les Assambleas Generals de E.C.C.O. una Reunió de Presidents on estàn convidats també els presidents d'altres associacions per intercanviar experiéncies i idees de mutu interés.

www.ecco-eu.org

 

Nous documents 2015:

ECCO Strategic Plan

ECCO Strategy Plan Implementation