Privacitat

En compliment de la llei 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades Personals (LOPD), Conservadors-Restauradors Associats de Catalunya (CRAC), com a responsable dels fitxers, informa que les dades personals que l'usuari facilitarà durant tota la seva relació amb la nostra associació, inclosa la seva adreça de correu electrònic i totes aquelles dades personals a les que podem accedir durant la relació establerta, seran tractats en uns fitxers degudament inscrits a l'Agencia Espanyola de Protecció de Dades i de conformitat amb allò establert en la legislació vigent.

Li informem que ens pot ser remesa, s'incorporarà als sistemes d'informació de CRAC Associació. Aquesta comunicació s'utilitzarà exclusivament per atendre la seva consulta. Mitjançant la indicació, facilitació o introducció de les seves dades i de conformitat amb allò establert en l'article 6 de la L.O.P.D., vostè atorga consentiment inequívoc a CRAC per a que procedeixi, en compliment dels fins esmentats en l'apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitats. Així mateix, aquest consentiment s'extén a la cessió de les dades d'acord amb la legislació aplicable.

L'accés a les seves dades personals serà efectuat per personal autoritzat i subjecte així mateix a una obligació de secret als mateixos, i es tractaran de conformitat amb la LOPD 15/1999 així com el Real Decreto 1702/2007 al seu desenvolupament, no podent utilitzar en cap cas per a finalitats diferents de les aquí autoritzades ni amb finalitats comercials o publicitàries, així com no podent cedir a terceres parts. En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i, en el seu cas, cancel·lació, comunicant-ho per escrit amb indicació de les seves dades a CRAC en el domicili del Passatge Escudellers, 5, 08002 Barcelona.