Requisits per optar al lloc de treball:
Estar inscrit/ta com a demandant d’ocupació al Servei Públic d’Ocupació.

Termini: 7 de desembre de 2016

Per a més informació, clica aquí.

Característiques de lloc de treball:
- Tècnic/a grau mitjà Restaurador/a
- Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la UB (Taller de restauració de la biblioteca de la UB)
- De relleu, a temps parcial (76% de la jornada), 28h 30m a la setmana
- Durada: fins el 31 d’Octubre de 2020

Beca de formació i investigació per completar la formació de futurs especialistes i fomentar la investigació al Museo del Prado en l’àmbit de Restauració (BOE 16/07/2016)

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils des de la data de la publicació.