Fer-se soci


Per formar part del CRAC, heu de fer arribar a la seu per correu ordinari o per correu electrònic els següents documents:

  • Descarregar-se el Formulari de dades i omplir-lo amb les dades que s'hi demanen


  • Currículum Vitae (el més detallat possible, adjuntant fotocòpies de la/les titulació/ons)
  • Una fotografia digital
  • Formulari de dades bancàries
  • Butlleta de domiciliació de pagament

2014 06 19 Carnet soci 2

Després de presentar l'esmentada documentació, la Junta Directiva de l'Associació us comunicarà l'acceptació de la vostra candidatura en un plaç màxim de 20 dies.

Quotes 2016

- General: 80 € *
- Majors de 65 anys i jubilats: 40 € *
- Graduats en conservació-restauració en els últims 3 anys: 40 € * el primer any de socis.

* A les persones que es facin sòcies un cop començat l’any, se’ls cobrarà només la part proporcional dels mesos que quedin de l’any fiscal de CRAC que comença l'1 de març d'un any i acaba el 30 d'abril de l'any següent (7 € per mes per a la quota general i 3,5 € per les quotes reduïdes). 

Atenció: a partir de l’1 de novembre del 2015, els socis que demanin un nou carnet per pèrdua, robatori, etc., hauran d’abonar el cost d’impressió del nou carnet (5 €).

Per a més informació infoCRAC